Šobrīd Daugavpilī

14.02.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2019.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raktsts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
5
Publicēts:
12.02.2019