Šobrīd Daugavpilī

22.11.2018. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2018.gada _.___ saistošo noteikumu Nr. _ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam" un to paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38