Šobrīd Daugavpilī

Pilsētvides nodaļa

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.01.2022, 14:10

Departamenta galvenos uzdevumus pilsētvides jomā realizē Pilsētvides nodaļa.

Šajos uzdevumos ietilpst:

 • koordinēt mērķtiecīgas, racionālas, estētiski pilnvērtīgas un vienotas pilsētas priekšmetiskās un telpiskās vides mākslinieciskās organizēšanas procesus, nodrošinot mākslinieciski estētisko, funkcionālo un sociālo prasību kopuma izpildi pilsētas publiski pieejamajā teritorijā un sabiedriski lietojamajos objektos;
 • izstrādāt vides vizuālas noformēšanas prasības, sagatavot priekšlikumus un atzinumus, ievērojot Daugavpils pilsētas teritorijā esošo kultūrvēstures pieminekļu un citu īpaši aizsargājamu objektu saglabāšanas un aizsardzības nepieciešamību un mūsdienu pilsētvides veidošanas prasības;
 • sagatavot priekšlikumus un atzinumus pilsētas attīstības programmām, atbilstoši vides vizuālās noformēšanas prasībām un mūsdienīgas pilsētvides veidošanas vajadzībām;
 • koordinēt vizuālās mākslas procesus, piedalīties izstāžu, plenēru, konkursu un citu pilsētas mākslas aktivitāšu organizēšanā;
 • izskatīt reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas pieprasījumus, saskaņot vides vizuālās noformēšanas risinājumus, reģistrēt un izsniegt izkārtņu, reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas atļaujas, krāsu pases, noteikt pašvaldības nodevas apmēru par reklāmas, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās;
 • izskatīt un saskaņot krāsu un materiālu pielietojumu būvprojektos. Ja paredzēts mainīt tikai ēkas fasādes krāsojumu - izstrādāt krāsu pasi.
 1. Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošana publiskās vietās Daugavpils pilsētā;
 2. Izkārtnes, reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšana;
 3. Nodevas par reklāmas, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā;
 4. Ēku krāsu pases izgatavošana un saskaņošana;
 5. Pilsētas zaļās vides veidošana.

Lasiet arī: