Šobrīd Daugavpilī

Izziņas par zemesgabalu plānoto izmantošanu izsniegšana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.08.2018, 17:38

Departamenta izziņu par zemesgabala plānoto izmantošanu sagatavo Pilsētplānošanas nodaļa.

Izziņā tiek norādīta zemesgabala plānotā izmantošana, kā arī izmantošanas aprobežojumi atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam. Tajā tiek sniegta informācija par Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izvirzītajām prasībām teritorijas apbūvē.

Iesniegumu izziņas saņemšanai ir jāiesniedz Departamenta informācijas birojā tā darba laikā.

Saņemamie dokumenti:

  • Izziņa par zemesgabala plānoto izmantošanu