Šobrīd Daugavpilī

Augstās detalizācijas topogrāfiskā informācija

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.08.2018, 17:37

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.33 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi" apstiprināti 10.10.2013. spēkā no 1.01.2014. un MK noteikumi Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" apstiprināti 2012.gada 24. aprīlī, spēkā no 27.04.2012. nosaka kārtību, kāda jāievēro, veicot digitālo topogrāfisko uzmērīšanu Daugavpils pilsētas teritorijā, iegūtās topogrāfiskās informācijas pārbaudi, saskaņošanu, ievadīšanu Datubāzē, Datubāzes uzturēšanu un informācijas izsniegšanu no Datubāzes un nodošanu VZD.

Topogrāfiskās informācijas saņemšanai Mērnieki iesniedz Departamentā iesniegumu, kam pievieno plānu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām. Pasūtījumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to pa e-pastu (adrese: topo@daugavpils.lv).