Šobrīd Daugavpilī

Adrešu piešķiršana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.08.2018, 17:37

Adresācijas objekts Daugavpils pilsētas teritorijā ir: iela (arī bulvāris, prospekts, aleja, gatve), laukums; dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka); apbūvei paredzēta zemes vienība; telpu grupa.

Adrese ir hierarhiski sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē adrešu reģistrā. Adrešu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Valsts zemes dienests.

Norādām, ka ja adresācijas objekta nosaukums oficiāli pārdēvēts vai numurs oficiāli mainīts, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šo noteikumu prasībām, iepriek­šējais nosaukums vai numurs juridiski ir identisks jaunajam vai precizētajam nosaukumam vai numuram. Pēc pārdēvēšanas vai pieraksta formas precizēšanas lieto jauno nosaukumu vai numuru.

Lai adresācijas objektam piešķirtu adresi, Departamenta informācijas birojā ir jāiesniedz iesniegums, papildus tam pēc pieprasījuma var iesniegt: 1. nekustamā īpašuma veidošanas projekts (saskaņots ar departamenta atbildīgajām amatpersonām); 2. īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas; 3. zemesgabala robežu plāna kopija; 4. būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija; 5. LR VZD izdota kadastrālās izziņas kopija.

Dokumenti tiek izskatīti un sagatavoti Daugavpils pilsētas domes lēmumu projekti, Daugavpils pilsētas domes Departamenta lēmumi par adrešu piešķiršanu vai pamatoti atteikumi.

Lēmuma pieņemšana notiek Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Saņemamie dokumenti: Domes lēmuma izraksts (divos eksemplāros) vai Departamenta lēmums par adreses piešķiršanu vai pamatots atteikums.