Šobrīd Daugavpilī

Lietvedības un nodrošinājuma nodaļa

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.01.2022, 14:11

Departamenta galvenos uzdevumus lietvedības un nodrošinājuma jomā realizē lietvedības un nodrošinājuma nodaļa.

Šajos uzdevumos ietilpst:

  • pieņemt un reģistrēt fizisku un juridisku personu iesniegumus ar departamenta darbību saistītajos jautājumos;
  • kārtot departamenta lietvedību un nodrošināt vienotas informācijas sistēmu;
  • nodrošināt informācijas publicēšanu par saņemtajiem būvniecības pieteikumiem - uzskaites kartēm un saistībā ar tiem pieņemtajiem lēmumiem, būvatļauju pieprasījumiem un lēmumiem, kas pieņemti izskatot pieprasījumus, pieprasījumiem projektu akceptēšanai un lēmumiem, kas pieņemti, izskatot projektus;
  • kārtot ar departamenta darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvus, nodrošināt to glabāšanu;
  • uzkrāt un apkopot materiālus, kas saistīti ar pilsētbūvniecību un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
  • uzraudzīt un kontrolēt departamenta juridisko darbību;
  • nodrošināt ēkas uzturēšanu un apkopi;