Šobrīd Daugavpilī

Veikti grozījumi Domes Saistošajos noteikumos "Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību" Domes ziņas

154
Veikti grozījumi Domes Saistošajos noteikumos

Grozījumus saistošajos noteikumos "Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” apstiprināja deputāti ārkārtas Domes sēdē 18. februārī.

Joprojām turpinoties Covid-19 infekcijas izplatībai, šobrīd veidojas krīzes situācijas ģimenēs, līdz ar to ar grozījumiem tiek paplašināts pašvaldības atbalstu saņēmēju loks, piešķirot šādus vienreizējus pabalstus:

  1. veselības aprūpei mazaizsargātām personām;
  2. personai, kura aprūpē vai kuras aizbildnībā ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem vai persona ar invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma;
  3. ar mājokli saistīto izdevumu apmaksai.

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta otrā daļa paredz, ka pašvaldības saistošie noteikumi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.