Šobrīd Daugavpilī

Tuvākajā laikā sāksies Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra lielās ēkas siltināšanas būvdarbi Domes ziņas

257
Tuvākajā laikā sāksies Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra lielās ēkas siltināšanas būvdarbi

2018.gada 19.decembrī starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/105 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī” īstenošanu.
Pamatojoties uz iepirkuma konkursa „Būvdarbi Daugavpils pilsētas ēkā - 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2. ietvaros)” (identifikācijas Nr. DPD 2019/5) rezultātiem, 21.06.2019. tika noslēgts līgums ar SIA „Energobaltika” par būvdarbu veikšanu Daugavpils pilsētas ēkā - 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2. ietvaros).


Projekta ietvaros nosiltinās ēkas ārsienas, jumta pārsegumu, cokolu un pamatus, veiks logu un ārdurvju nomaiņu, renovēs apkures sistēmu, izbūves karstā ūdens cirkulācijas sistēmu un rekuperācijas ventilācijas sistēmu, veiks lodžijas grīdas un ārsienu siltināšanu, modernizēs apgaismojuma sistēmu. Papildus tiks uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārta un labiekārtota teritorija.


Uz doto brīdi būvuzņēmēja, būvuzraudzības un autoruzraudzības grupu gatavību uzsākt būvdarbus un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi izskata Daugavpils pilsētas Pilsētplanošanas un būvniecības departamenta Būvvalde. Saskaņā ar noslēgta līguma nosacījumiem, būvuzņēmēja, ir jāuzsāk būvdarbi Objektā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvvaldes atzīmes būvatļaujā saņemšanas dienas.

 

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī.
Projekta kopējās izmaksas: EUR 2 675 037.7 no tiem attiecināmās ir EUR 2 386 625.96, kur
ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR EUR 2 028 632.07, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR
107 398.17 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 250 595.72.