Šobrīd Daugavpilī

SPRK iesniegts izskatīšanai siltumapgādes tarifs no 10. augusta Pašvaldības ziņas

896
SPRK iesniegts izskatīšanai siltumapgādes tarifs no 10. augusta

PAS "Daugavpils siltumtīkli" informē, ka piektdien, 1. jūlijā uzņēmums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza izskatīšanai un apstiprināšanai siltumapgādes pakalpojumu precizētu noteikto (piedāvāto) tarifu augusta mēnesim. Tas sastādīs 93,06 EUR/MWh (bez PVN).

2022. gada 11. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tika nosūtīts izskatīšanai un apstiprināšanai siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteiktais (piedāvātais) tarifs laika posmam no 2022.gada 10.augusta un nosūtīta vēstule VSIA “Latvijas Vēstnesis” ar lūgumu publicēt paziņojumu par noteikto (piedāvāto) tarifu.

PAS “Daugavpils siltumtīkli” lūdz 11.07.2022. pašvaldības mājāslapā publicēt paziņojumu par noteikto (piedāvāto) tarifu:

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, 41503002945, 18.novembra 4, Daugavpils, LV5401, 2022.gada 11. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”  un pamatojumu jaunajam tarifam..

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)

Pieaugums salīdzinājumā ar spēkā esošo

Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh

72,09

74,12

2,8%

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh

16,71

17,10

2,3%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh

 

0,65

0,65

-

Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti 1,19 EUR/MWh

90,64

93,06

2,7%

 

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanas datums ir 2022. gada 10. augusts. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar  kurināmā  izmaksu izmaiņām .

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas  tarifa projektu lietotājs var PAS “Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV5401,  darbdienās no plst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” valdes locekli Aleksandru Karpenko, 65407533.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt PAS “Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV5401,

e-pasta adrese:  dsiltumtikli@apollo.lv,

 kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

Līdz ar to pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" atsauc nosūtīto 2022. gada 1. jūlija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai noteiktā (piedāvātā) siltumtenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 106,58 EUR/MWh (bez PVN).

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

AS “Daugavpils siltumtīkli”