Šobrīd Daugavpilī

Šogad pieaugs Daugavpils bērnudārzu pedagogu atalgojums Domes ziņas

512
Šogad pieaugs Daugavpils bērnudārzu pedagogu atalgojums

8. februārī Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdē izskatīja pašvaldības budžeta projektu 2019. gadam. Tajā ir papildus paredzēti 263 tūkstoši eiro pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma pieaugumam.

Šobrīd viena pedagoga slodze ir 0,77 likmes. Pēc palielināšanas tā pieaugs līdz 0,85 likmēm, proti, katras bērnudārza skolotājas darba laiks nedēļā pieaugs par 2 stundām (dienā tas ir apmērām 48 minūtes). Atbalstot šo Izglītības pārvaldes iniciatīvu, izdosies ne vien panākt bērnudārzu pedagogu atalgojuma pieaugumu, bet arī uzlabot mācību un audzināšanas procesu: tagad dienas pirmajā pusē, kad mācību process ir visaktīvākais un efektīvākais, ar bērniem vienlaikus varēs darboties divi pedagogi, nevis viens, kā bija līdz šim.

Tas ļaus dažādot mācību procesā izmantojamās darba formas un metodes: bērni varēs darboties gan individuāli, gan grupās, organizētās un brīvās rotaļās, attīstošajos centros un radošajās darbnīcās, āra nodarbībās un mācību ekskursijās. Mācību metodes būs labāk pielāgotas katra bērna spējām, mācīšanās stilam un attīstības līmenim.

Divu pedagogu vienlaicīgs darbs būtiski atvieglos un uzlabos mācību procesu arī dažāda vecuma bērnu grupās.

Pašlaik Daugavpils pilsētas pašvaldības kopējais plānotais budžets ir 124 850 536 euro. Pašvaldības galveno finanšu dokumentu apstiprinās kārtējā domes sēdē.

 

Izglītības pārvalde

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa