Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

255
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas Priekšsēdētājas vietniece Viktorija Sporāne-Hudojana sasauc

Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 7.jūlijā, plkst.13.00, un

izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība” no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva