Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde Pašvaldības ziņas

380
Sociālo jautājumu komitejas un Izglītības un kultūras jautājumu  komitejas apvienotā sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova, Izglītības un kultūras jautājumu priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Sociālo jautājumu komitejas un Izglītības un kultūras jautājumu  komitejas apvienoto sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, 2023. gada 5. janvārī, plkst.13:00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par grozījumiem Daugavpils Domes 2016.gada 28.janvāra noteikumos Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”

Ziņotājs – Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva