Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

236
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domesSociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 4.aprīlī plkst. 13:00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
  2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai “Lielas ģimenes” no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!