Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

402
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 6.oktobrī, plkst.13.00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes "Sociālais dienests" pamatbudžeta programmai „Energoresursu cenu ārkartēja pieauguma samazinājuma pasākumi".

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas p.i. M.Gerasimova