Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

298
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 21.jūlijā, plkst.13.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai "Ilgas" no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

 

  1. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes "Sociālais dienests" pamatbudžeta programmā.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Sociālais dienests” vadītājas vietniece R.Vavilova