Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

59
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 22.aprīlī, plkst.14.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

1.Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva