Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

58
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 7.janvārī, plkst.14.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

  1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”.
  2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.
  3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde