Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

72
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes  Sociālo jautājumu komitejas  priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 1.oktobrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

  1. Par atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” dalībai Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai - Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu” (“Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai - Daugavpils cross-border region through development of integrated social care network”), Nr. LLI-550

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde