Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

83
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde darba kārtība 2020.gada 9.jūlijā, plkst.14.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

  1. Par Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte” maksas pakalpojumu cenrādi

Ziņotājs – Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte” vadītāja L.Smikova

  1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja H.Soldatjonoka