Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde (audio) Domes ziņas

175
Sociālo jautājumu komitejas sēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde darba kārtība 2020.gada 9.aprīlī, plkst.13.00 videokonfernces režīmā

Darba kārtība:

  1. Par saistošo noteikumu “Prioritāro bezdarbnieku atlases kārtība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos Daugavpils pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  • Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna
  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu un kustību traucējumiem biedrībai “Ilgas” no budžeta programmas “ Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
  • Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

      3. Par apropriācijas palielināšanu.

  • Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Sociālais dienests” vadītāja p.i. E.Kuzmina

Sēdes audio ieraksts pieejams šeit (30 mb)