Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

166
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2020.gada 23.janvārī, plkst.13.30 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte” uzturēšanas izmaksām.

 

 

 

Ziņotājs – Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte” vadītāja L.Smikova

 

 

2.

Par informatīvo ziņojumu par Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas darbu periodā no 2017.gada novembra līdz 2020.gadam  

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja un Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītāja M.Isupova

 

 

3.

Par Sociālā dienesta informatīvo ziņojumu.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja N.Jakubovska