Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

182
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2019.gada 7.novembrī, plkst.14.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes “Sociālais dienests” apropriācijas palielināšanu pamatbudžeta programmām.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas p.i. E.Kuzmina

 

 

2.

Par Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte” uzturēšanas izmaksām.

 

 

 

Ziņotājs – Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte” vadītāja L.Smikova

 

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā Nr.159 “ Par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu pašvaldībā”

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa