Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

139
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2019.gada 3.oktobrī, plkst.14.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Sociālā dienesta informatīvais ziņojums par 2019.gada budžeta izpildes gaitu.

 

 

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas p.i E.Kuzmina