Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

183
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes  Sociālo jautājumu komitejas  priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc  Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021. gada 17. novembrī, plkst. 13.00.

 

Darba kārtība:

 

  1. Par apropriācijas palielināšanu Sociālo pakalpojumu centram bērniem un jauniešiem “Priedīte” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

Ziņotājs - Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem  “Priedīte”  vadītāja L.Smikova

  1. Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm.

Ziņotājs - Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja G.Ļipovskaja

  1. Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes “Sociālais dienests” pamatbudžeta programmās.
  2. Par grozījumiem Daugavpils domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai””

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde