Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

266
Sociālo jautājumu komitejas sēde

2023. gada 7. septembrī plkst. 13.00 notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēde (Kr. Valdemāra ielā 1, sēžu zālē).

Sēdes darba kārtība:

1. Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte” grāmatvedības uzskaiti un grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

2. Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Sociālais dienests".

3. Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada __.__________ saistošo noteikumu Nr.___ "Pašvaldības sociālie pakalpojumi" apstiprināšanu.

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja M.Gerasimova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!