Šobrīd Daugavpilī

Sociālais dienests izsniegs jaungada dāvanas līdz 28. janvārim Domes ziņas

190
Sociālais dienests izsniegs jaungada dāvanas līdz 28. janvārim

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” atgādina, ka  līdz 2021. gada 31.janvārim  Liepājas ielā 4  notiek jaungada dāvanu komplektu izsniegšana šādām klientu kategorijām:   

 • bērniem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe;
 • bērniem ar invaliditāti;
 • bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) no ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;
 • gulošām personām ar invaliditāti
 • personām, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums 

Saņemot dāvanu, līdzi jāņem  dokumentus:

 • personu apliecinošu dokumentu;
 • personām ar trūcīgo/maznodrošināto statusu- izziņu par statusa esamību
 • bērnu invalīdu vecākiem - bērnu invaliditātes apliecību;
 • aizbildņiem - bāriņtiesas lēmumu.
 • gulošo personu ar invaliditāti pārstāvjiem - savu personu apliecinošo dokumentu un klienta personu apliecinošu dokumentu. 

Līdz  2021.gada  28.janvārim  Liepājas ielā 4 dāvanu izsniegšana notiks:

 • pirmdienās             8.00 -16.00
 • otrdienās               8.00 -16.00
 • trešdienās              8.00 -16.00
 • ceturtdienās           8.00 -16.00

Informāciju sagatavoja  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.