Šobrīd Daugavpilī

Sākot ar janvāri tiks ieviests līdzmaksājums pašvaldības sporta skolu audzēkņiem Pašvaldības ziņas

263
Sākot ar janvāri tiks ieviests līdzmaksājums pašvaldības sporta skolu audzēkņiem

14. oktobrī Daugavpils pilsētas domes sēdē tika skatīts un atbalstīts jautājums par “Saistošo noteikumu par līdzfinansējumu izglītības ieguvei pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” apstiprināšanu.

Daugavpils Sporta pārvalde pašvaldības deputātus aicināja ar 2022. gada 1. janvāri ieviest ikmēneša līdzmaksājumu 10 eiro apmērā izglītības ieguvei pašvaldības sporta skolās, paredzot arī virkni atvieglojumu. Līdzekļi tiks izlietoti, veidojot motivējošu atalgojuma sistēmu treneriem un sporta skolu tehniski materiālās bāzes uzlabošanai. Šādu ieceri pagājušās nedēļas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas sēdēs atbalstīja arī paši sporta izglītības iestāžu vadītāji.

Ikmēneša līdzmaksājumu 10 eiro apmērā plānots ieviest ar 2022. gada 1. janvāri. No maksājuma tiks atbrīvoti: skolēni ar īpašām vajadzībām, aizbildniecībā esoši vai audžuģimenēs ievietoti bērni, bāreņi, skolēni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, izlases dalībnieki sākot no U-15 grupām, kā arī sagatavošanas grupu skolēni pirmajos 4 mēnešos. Ikmēneša maksājuma atlaides tiks piešķirtas Daugavpilī deklarētiem bērniem no daudzbērnu ģimenēm (50% par katru bērnu) un bērniem no vienas ģimenes, kas apmeklē sporta skolu (25% katram). Maksa netiks iekasēta, ja skolēns slimības dēļ neapmeklēs apmācības ilgāk par divām nedēļām, ja apmācības tiks atceltas ārkārtējās situācijas, treneru trūkuma vai valsts ierobežojumu dēļ. Pašlaik pašvaldības dibinātajās sporta skolās ir vairāk nekā 2500 audzēkņu, apmēram 1000 no viņiem atbilst kritērijiem, pēc kuriem skola var piemērot atlaidi vai atbrīvot no maksājuma.

Domes sēdē deputāti skatīja arī jautājumu par deleģēšanas un pārvaldīšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” par pašvaldības sporta bāžu uzturēšanu.

Lēmumprojekts paredz ar 2022. gada 1. janvāri noslēgt līgumu ar SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā.

Īpašuma pārvaldīšanas departamentam tiks uzdots 2022. gadā veikt sporta bāžu novērtējumu ar mērķi ieguldīt šos nekustamos īpašumus SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” pamatkapitāla palielināšanai. Tādejādi palielināsies pašvaldībai piederošās kapitāla daļas un sasniegs vairāk kā 50%. SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” pārvaldīšanā tiks nodotas 16 sporta bāzes. Šobrīd sporta bāžu uzturēšanas funkciju pilda Daugavpils Sporta pārvalde.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa,