Šobrīd Daugavpilī

Ruģeļu ūdenskrātuves izpirkšana ļaus pašvaldībai attīstīt tās infrastruktūru Pašvaldības ziņas

709
Ruģeļu ūdenskrātuves izpirkšana ļaus pašvaldībai attīstīt tās infrastruktūru

18. maijā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes kārtējā sēdē pieņemts lēmums par zemes gabala ar kadastra Nr.0500 022 1810, Daugavpilī, ½ daļas atsavināšanas procesa ierosināšanu pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai. Tas ļaus pašvaldībai sakārtot un attīstīt infrastruktūru Ruģeļu ūdenskrātuves tuvumā.

Uz doto brīdi Ruģeļu ūdenskrātuve ir sadalīta divās daļās: viena no tām pieder pašvaldībai, otra – juridiskai personai. Pašvaldībai ir vairākas ieceres attiecībā uz šīs daugavpiliešu vidū populārās atpūtas vietas attīstību, līdzīgi kā tas notiek pie Stropu ezera. Attīstības departamentā ir sagatavoti vairāki attiecīgi projekti, kas paredz ūdenskrātuvei piegulošās teritorijas sakārtošanu un attīstību. Taču visas šīs ieceres nav iespējams īstenot, kamēr pašvaldība nav vienīgais īpašnieks.

Teritorijas otrs īpašnieks tika uzrunāts un pauda gatavību pārdot pašvaldībai savu daļu.

Īpašuma pārvaldīšanas departamentam uzdots sagatavot priekšlīguma projektu par zemesgabala iegādi un, pieaicinot sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju, noteikt pirkuma maksu par zemesgabalu.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!