Šobrīd Daugavpilī

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas sēde Domes ziņas

12

Daugavpils pilsētas domes

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas sēdes

darba kārtība

2013.gada 19.augustā plkst.15.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes 13A kabinetā

 

1. Par SIA „AXON CABLE” iesnieguma izskatīšanu.

2. Iesniegumu izskatīšana par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu fiziskām personām pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 15.05.2008. saistošiem noteikumu Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”.

3. Citi jautājumi.

Ziņotājs – Finanšu nodaļas vadītājas vietniece nodokļu jautājumos – I.Funte