Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Pašvaldības ziņas

451

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis sasauc

 Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi

2011.gada 20.janvārī plkst.13.00

Domes mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

 

•1.       

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada budžetu

Domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!