Viktoram Drelingam izteikts rājiens Pašvaldības ziņas

439
Viktoram Drelingam izteikts rājiens

Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis parakstījis rīkojumu par rājiena izteikšanu Sporta centra Daugavpils ledus  direktoram Viktoram Drelingam. Rājiens izteikts sakarā ar sniega nogruvumu no Ledus halles jumta.

Rājiens izteikts pamatojoties uz Domes saistošajiem noteikumu Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" 16.9 apakšpunktu, likuma "Par pašvaldībām" 62.panta 1. un 6.punktu, Darba likuma 90.panta pirmo un otro daļu.

Sakarā ar sniega nogruvumu no Ledus halles jumta tika izveidota darba grupa, kas izvērtēja negadījuma iemeslus un noskaidroja vainīgos. Darba grupa ir izteikusi savu atzinumu, ir saņemts Drelinga kunga paskaidrojums. Pamatojoties arī uz saistošajiem noteikumiem Nr. 13, Nr. 6, Sporta centra Daugavpils ledus nolikumu, Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis pieņēma lēmumu izteikt rājienu Sporta centra Daugavpils ledus direktoram Viktoram Drelingam.

Par zaudējumu atlīdzināšanu cietušajiem no sniega nogruvuma Darba grupas vadītājs, Domes izpilddirektors Sergejs Fridmans skaidroja sekojošo: lai segtu zaudējumus jābūt pamatojumam, par  pamatojumu  var būt tiesas spriedums, bet jebkurā gadījumā atbildība, arī finansiāla ir Sporta centra Daugavpils ledus atbildības laukā.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre L. Korsaka.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!