Raiņa ielā plāno veidot „izglītības kvartālu” Pašvaldības ziņas

462
Raiņa ielā plāno veidot „izglītības kvartālu”

Aizvadītajā nedēļā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē skatīts un atbalstīts jautājums par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 31, Daugavpilī, iegūšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā. Ēku paredzēts nodot Izglītības pārvaldei, lai turpmāk to izmantotu mācību procesa nodrošināšanai, uz Zinātņu vidusskolas bāzes veidojot „izglītības kvartālu”.

Pirms kāda laika Daugavpils Zinātņu vidusskola vērsās pie Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ar lūgumu izskatīt iespēju piešķirt skolai ēku Raiņa ielā 31. Tas, skolas vadības ieskatā, ļautu mācību iestādei īstenot vairākus pasākumus no Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijas 2018. – 2025. gadam, kā arī būtiski uzlabotu iestādes infrastruktūru un paaugstinātu pilsētas iedzīvotājiem izglītības jomas sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

Izdevīgais ēkas izvietojums Raiņa ielā 31 un skolas ēka Stacijas ielā 45 ļautu iekārtot plašas un modernas telpas izglītojamiem, kuri apgūst izglītības programmu  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai, un 1. -3. klašu skolēniem, kuri mācās Zinātņu vidusskolā. Viņiem būtu sava ēka, kur viņi varēs justies ērti un droši. No 2023./2024. mācību gada pirmsskolā pēc Montesori metodikas uzsāks darbību divas grupas, tāpēc papildu telpas tiktu izmantotas arī pilsētā inovatīvām iespējām.

Izvērtējot šo ierosinājumu un apspriežot jautājumu ar SIA „Daugavpils olimpiskais centrs” (DOC), kas pašlaik ir ēkas  īpašnieks, tika nonākts pie secinājuma, ka DOC saimnieciskās darbības veikšanai šis objekts nav nepieciešams, tāpēc bija nolemts atsavināt to, nododot Izglītības pārvaldes bilancē.

 Atsavināšana tiks veikta, pamatojoties uz īpašuma novērtējuma rezultātiem.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības Komunikācijas nodaļa,

Izglītības pārvalde

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!