Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde Pašvaldības ziņas

347
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde 2024.gada 20.jūnijā, plkst.10.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Darba kārtība:

1. Par SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs",SIA "Daugavpils ūdens",SIA "Daugavpils satiksme",SIA "Atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" 2023.gada peļņas daļas neizmaksāšanu dividendēs.

2. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”.

3. Par Vienošanās par 2023.gada 26.septembra deleģēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils bērnu veselības centrs”.

Ziņo – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

4. Par atbalstu investīciju projekta "Akadēmiķa Graftio ielas pārbūve un jaunas ielas uz zemes gabala ar kadastra Nr.0500 021 1018 izbūve" īstenošanai.

5. Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Ziņo – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!