Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde Pašvaldības ziņas

600
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde 2023.gada 23.novembrī, plkst.10.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

 Darba kārtība:

1.   Par atbalstu projektam “Daugavpils cietokšņa dārza attīstība”.  

Ziņotājs – Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvaldes vadītāja p.i. Artjoms Mahļins

2.   Par nešķirotu sadzīves atkritumu maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu apstiprināšanu.                                

3.   Par vienošanos par 2017.gada 29.augusta līguma "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā" izmaiņām noslēgšanu ar SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija".                                                                            

Ziņotājs - SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” valdes loceklis Aivars Pudāns

4.  Par Saprašanās memoranda noslēgšanu starp Patentu valdi, Daugavpils valstspilsētas pašvaldību un Daugavpils Universitāti.                 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Rolands Siliņš

5.  Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju.                                                                            

6.  Par atbalstu projektam “Publiskās ārtelpas attīstība Avotiņa parka teritorijā, Daugavpilī”.                                                                      

7.  Par Daugavpils valstspilsētas energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu.                                                                            

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!