Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas saimniecības komitejas sēde (AUDIO) Domes ziņas

74
Pilsētas saimniecības komitejas sēde (AUDIO)

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2020.gada 14.maijā  plkst. 13.00 Videokonferences režīmā (AUDIO)

Darba kārtība:

  1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna.

  1. Par nekustamā īpašuma (ēku) Inženieru ielā 3, Daugavpilī, sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas  domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja S.Pupiņa.