Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas saimniecības komitejas sēde Domes ziņas

203
Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2019.gada 20.jūnijā  plkst. 13.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

  1. Ziņojums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanas kārtību Daugavpils pilsētas pašvaldībā (prezentācija).

Ziņotājs - SIA “Daugavpils ūdens” Juridiskās nodaļas juriste S.Romāne.

  1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna.

  1. Par ūdensvada tīklu būvniecību dzīvojamai mājai Ģimnāzijas ielā 28, Daugavpilī.

Ziņotājs – SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”  ēku sistēmu inženieris N.Petkevičs.