Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde Pašvaldības ziņas

618
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde

2023. gada 7. septembrī plkst. 10.00 notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde (Kr. Valdemāra ielā 1, sēžu zālē).

Sēdes darba kārtība:

1.Par kustamās mantas atsavināšanu.

2.Par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmai “Pašvaldības autoceļu (ielu) fonds, t.sk. VB mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)”.

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”
vadītājs Valērijs Golubevs

3.Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā Vidzemes ielā 41A”.


Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!