Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Domes ziņas

665
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2020.gada 24.martā, plkst.15.00   Domes konferenču zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata apstiprināšanu

Domes Pilsētplānošana un būvniecības departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs Sergejs Trošimovs

2.

Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu

Daugavpils pilsētas domes personāla speciāliste Anna Kokina