Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums par detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu Pašvaldības ziņas

275
Paziņojums par detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Daugavpils dome paziņo, ka 2021.gada 14.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.655 (prot.Nr.41, 18.§) „Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Zemesgabalu Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.55 „Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Zemesgabalu Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

14.10.2021.lēmums Nr.655