Šobrīd Daugavpilī

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU Pašvaldības ziņas

340
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU

2022.gada 19.maijā pieņemts Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmums Nr.2-2.4/2 „Par nekustamā īpašuma „Jelgavas un Nometņu ielas rajonā kv.Nr.8” detālplānojuma redakcijas 1.0. apstiprināšanu”.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20269) un pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv sadaļā Pilsēta/pilsētas attīstība/Plānošanas dokumenti/teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, kā arī darba dienās Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Paziņojums par detālplānojuma "Nekustamā īpašuma „Jelgavas un Nometņu ielas rajonā kv.Nr.8” detālplānojums" apstiprināšanu 20.05.2022. publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" - https://www.vestnesis.lv/op/2022/97.15.

Detālplānojums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publikācijas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „DAUGAVPILS MĒRNIEKS”, Ģimnāzijas iela 11, Daugavpils, LV-5401, e-pasts: daugavpilsmernieks@inbox.lv.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs: Sergejs Trošimovs, tālr.65404259, e-pasts: sergejs.trosimovs@daugavpils.lv.

Lēmums