Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldības stipendijas saņems 18 topošie mediķi Pašvaldības ziņas

331
Pašvaldības stipendijas saņems 18 topošie  mediķi

17. novembrī Daugavpils pilsētas pašvaldības Izglītības un kultūras jautājumu komitejas kā arī Finanšu komitejas sēdē deputāti skatīja jautājumu par pašvaldības stipendiju piešķiršanu 18 topošajiem mediķiem.

Atsaucoties uz SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 2021. gada 30. vēstuli, Daugavpils pašvaldības deputāti 17. novembra komiteju sēdēs skatīja jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 344 “Par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm”, papildinot atbalstāmo specialitāšu sarakstu ar hematologu, internistu un gastroenterologu.

Deputāti skatīja arī jautājumu par stipendiju piešķiršanu 18 topošajiem mediķiem. Pretendēt uz Daugavpils pilsētas pašvaldības stipendiju var tie medicīnas studenti, kuri noslēguši vienošanos ar pašvaldības pārraudzībā esošajām veselības aprūpes iestādēm. Plānots, ka 6 studentiem tiks piešķirta ikmēneša stipendija 300 eiro apjomā un 12 studenti – 430 eiro.

Galējo lēmumu par grozījumiem pašvaldības 2021. gada 27. maija lēmumā un stipendiju piešķiršanu deputāti pieņems nākamajā domes sēdē 25. novembrī.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas  nodaļa,