Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldības energopārvaldības sistēma atbilst ISO 50001 standarta prasībām Pašvaldības ziņas

431
Pašvaldības energopārvaldības sistēma atbilst ISO 50001 standarta prasībām

SIA “Bureau Veritas Latvia” auditori šī gada 9.novembrī izvērtēja pašvaldības ieviestās energopārvaldības sistēmas (EPS) darbību un EPS ieviešanas atbilstību starptautiskajam ISO 50001 standartam.

Auditori izskatīja sagatavoto dokumentāciju, izvērtēja energopārvaldībā iesaistīto darbinieku kompetenci, kā arī pēc nejaušas izvēles principa atlasīja un apmeklēja objektus, lai novērtētu sistēmas darbību un dzīvotspēju.

Daugavpils pilsētas pašvaldība saņēma sertifikācijas uzņēmuma apliecinājumu par Daugavpils pilsētas ieviestās energopārvaldības sistēmas darbības atbilstību standarta LVS EN ISO 50001:2018 prasībām.

Sertifikāts ļauj pašvaldībai plānveidīgi īstenot pašvaldības ēku, publiskā ielu apgaismojuma un sabiedriskā transporta energotaupības un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, lai ilgtermiņā nodrošinātu enerģijas patēriņa samazināšanos.

 

SERTIFIKĀTS

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības departamenta Investīciju un starptautisko sakaru nodaļa,

EPS ieviešanas koordinējošā persona