Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība saglabās bērnu bezmaksas ēdināšanu 1.-4.klasēm un piešķirs 1,55 euro dienā 5.-12.klašu skolēniem Pašvaldības ziņas

1090
Pašvaldība saglabās bērnu bezmaksas ēdināšanu 1.-4.klasēm un piešķirs 1,55 euro dienā 5.-12.klašu skolēniem

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība saglabās Daugavpils vispārējās izglītības iestāžu 1. - 4. klašu izglītojamiem bezmaksas ēdināšanu, savukārt 5. – 12. klašu izglītojamiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks piešķirts līdzfinansējums 1,55 euro dienā. Ēdināšanas izmaksas bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām pašvaldība segs pilnā apmērā.

Šā gada 1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi, saskaņā ar kuriem ēdināšanas maksa skolās ir noteikta 3,09 euro apmērā, salīdzinot ar 1,42 euro 2022. gadā. Savukārt valsts finansējums ir paredzēts vien 50% izdevumu segšanai 1. - 4. klašu izglītojamiem.

Atbilstoši Finanšu komitejas 7. decembra sēdē lemtajam, pašvaldības līdzmaksājums visiem skolēniem 5.-12. klasēs būs 1,55 euro dienā. Savukārt skolēnu vecāku līdzmaksājums katrā skolā būs atkarīgs no līguma nosacījumiem ar ēdinātāju, kas ir izvēlēts, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem. Tuvākajā laikā skolu administrācija informēs vecākus par līdzfinansējuma apmēru. Lai saņemtu pašvaldības atbalstu ēdināšanai, izglītojamā likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgajam izglītojamajam būs jānoslēdz ar pakalpojuma sniedzēju līgums par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.

2023. gadā  finansējums bērnu ēdināšanai Daugavpils pašvaldībā sastādīja 2,82 milj. euro, no kuriem 0,74 milj. euro – valsts finansējums, pārējo daļu vairāk nekā 2 milj. euro apmērā sedz pašvaldība. Paredzētās izmaiņas stāsies spēkā ar 2024. gada 1. janvāri.

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!