Pašvaldība plāno nojaukt graustu Stacijas ielā 95 Pašvaldības ziņas

1006
Pašvaldība plāno nojaukt graustu Stacijas ielā 95

Ceturtdien, 8. jūnijā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Finanšu komitejas sēdē deputāti lēma virzīt skatīšanai domes sēdē jautājumu par nekustamajā īpašumā Stacijas ielā 95 ietilpstošo būvju nojaukšanu.

Nekustamajā īpašumā Stacijas ielā 95 ietilpst vairākas ēkas – ražošanas ēka, darbnīca, caurlaides punkts, divas noliktavas un divi šķūņi. Jau vairākus gadus šīs ēkas ir pamestas un to tehniskais stāvoklis pasliktinās, kas, savukārt, rada drošības draudus un degradē kopējo pilsētvides ainavu.

Kā norādīja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa, ēka rada nopietnus draudus sabiedriskajai drošībai. Tajā mitinās bezpajumtnieki un pēdējo gadu laikā izcēlušies vairāki ugunsgrēki. Pašvaldības speciālisti apsekojuši ēkas tehnisko stāvokli, tomēr ēkas īpašnieki jau vairākus gadus nav reaģējuši. Nekustamajam īpašumam ir četri īpašnieki, no kuriem divi ir miruši, bet ar diviem nav izdevies sazināties.

Lai sakārtotu pilsētvidi un novērstu apdraudējumu sabiedriskajai drošībai, pašvaldība plāno demontēt ēku par saviem līdzekļiem. Provizoriskie aprēķini liecina, ka nojaukšana varētu izmaksāt aptuveni 242 000 eiro, ko saskaņā ar likumu pašvaldība var piedzīt no īpašniekiem.

Galīgo lēmumu par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 95 nojaukšanu deputāti pieņems nākamajā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības Centrālās pārvaldes

Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!