Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldībā lemj par iespēju paaugstināt GMI Domes ziņas

269

Daugavpils pilsētas dome piedāvā iedzīvotājiem plašu sociālās palīdzības paketi sarežģītu dzīves situāciju gadījumā - tie ir atvieglojumi komunālajiem maksājumiem, pārtikas iegādei, medikamentiem un citi pabalsti. Tomēr daži šāda atbalsta saņēmēji ļaunprātīgi izmanto savu statusu un daudzus gadus izvairās no darba. Šis un citi faktori ir iemesls, kāpēc pašvaldība gaida labāko brīdi, lai paaugstinātu garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI, 65 eiro) savā administratīvajā teritorijā.

Šobrīd Daugavpilī ir 700 garantētā minimālā ienākuma saņēmēji, un 340 no viņiem jau daudzus gadus nestrādā. Saņemot pašvaldības pabalstus un strādājot neoficiāli, viņi spēj nodrošināt sev komfortablu ienākumu līmeni. Ņemot vērā šo apstākli, ir jārēķinās ar to, ka GMI paaugstināšana un jaunu atvieglojumu ieviešana var tikai palielināt šo personu skaitu, radot papildu slogu pilsētas budžetam.

Šobrīd Latvijas Saeimā notiek diskusijas par jautājumiem, kas ir saistīti ar Labklājības ministrijas priekšlikumiem paaugstināt sociālā atbalsta pamatformas 2021. gadā. Tas ietver garantētā minimālā ienākuma līmeņa paaugstināšanu līdz 109 eiro un trūcīgo (no 128 līdz 227 eiro) un maznodrošināto personu statusa piešķiršanas “griestu” kāpumu. Paralēli tam plānots paaugstināt minimālo algu no 430 līdz 500 eiro, kas arī ietekmēs visu Latvijas pilsētu sociālo politiku. Tuvākajā laikā Daugavpils domes pārstāvji ir iecerējuši apmeklēt sanāksmes par šīm iniciatīvām Labklājības ministrijā un Latvijas Seimā – tādā veidā rodot skaidrību par pilsētnieku sociālā atbalsta jautajumiem.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.