Šobrīd Daugavpilī

Par Krievu kultūras centra vadītāju iecelta Nataļja Kožanova Domes ziņas

172
Par Krievu kultūras centra vadītāju iecelta Nataļja Kožanova

23. janvārī ārkārtas Domes sēdē deputāti iecēla savu kolēģi Nataļju Kožanovu Krievu Kultūras centra vadītājas amatā.

Deputāte Nataļja Kožanova ir absolvējusi Daugavpils pedagoģisko universitāti, ieguvusi maģistra grādu krievu valodas, literatūras un vēstures specialitātē. Strādā par pedagogu Centra vidusskolā.

“Uzskatu, ka Krievu kultūras centram jāturpina attīstīties, jāiet laikam līdzi, jāizmanto jaunās tehnoloģijas, protams, saglabājot vērtīgās Krievu kultūras centra tradīcijas un paveikto. Mans uzdevums būs vairāk piesaistīt centra darbībā pilsētas jauniešus, skolēnus un pedagogus, jādibina jauni kolektīvi, jāveido izglītojošas, kultūras programmas, lai saglabātu arī jaunajā paaudzē krievu tautas vēsturi un kultūru”, skaidro savus galvenos uzdevumus Nataļja Kožanova.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.