Šobrīd Daugavpilī

Paplašināsies bezmaksas makšķerēšanas licenču saņēmēju loks Pašvaldības ziņas

434
Paplašināsies bezmaksas makšķerēšanas licenču saņēmēju loks

11. augustā Daugavpils pilsētas domes sēdē tika skatīts jautājums par saistošo noteikumu „Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums” apstiprināšanu. Pašreiz spēkā esošie saistošie noteikumi Nr.38 “Par Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu” tika pieņemti 2017. gadā, to darbības termiņš ir 5 gadi, līdz ar to bija jāakceptē jaunie noteikumi, kas stāsies spēkā šī gada oktobrī.

Šobrīd bezmaksas atļauju makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā var iegūt personas, kas jaunākas par 16 gadiem vai vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti, politiski represētas personas, ūdeņu krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī  personas, kurām piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss. Licences termiņš ir viens gads. Savukārt jaunie saistošie noteikumi nosaka, ka saņemt bezmaksas licences makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā varēs arī tie, kam piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

Bezmaksas licenču izsniegšana makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā notiek Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldē Saules ielā 5A, tālr.uzziņām: 65476475; 26008085.

Pārējiem makšķerniekiem, lai makšķerētu Lielajā Stropu ezerā, tāpat kā iepriekš jāsaņem apmaksāta licence, kas pieejama portālā www.manacope.lv. To var izdarīt uz termiņu no vienas dienas līdz vienam gadam. Bet, neatkarīgi no tā, kāda veida licence tiek iegūta, katram makšķerniekam savs loms būs jāreģistrē attiecīgā makšķernieka loma pārskatā, ko būs jānodod 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Tas ir nepieciešams, lai novērtētu nepieciešamo ikgadējo zivju ielaišanu ezerā, līdz ar to saglabājot zivju resursu līdzsvaru.

Papildus licencei, kas ļauj makšķerēt Lielajā Stropu ezerā, kā arī jebkurā citā vietā, makšķerniekam ir jābūt arī makšķerēšanas kartei.

Tiklīdz jaunie saistošie noteikumi “Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums” stāsies spēkā un bezmaksas licenču saņēmēju loks tiks paplašināts, par to tiks paziņots pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv. Līdz tam brīdim ir aktuāli pašreizējie saistošie noteikumi.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

Juridiskais departaments,