Šobrīd Daugavpilī

Palielināts atbalsts māju un piegulošo teritoriju sakārtošanai Pašvaldības ziņas

226
Palielināts atbalsts māju un piegulošo teritoriju sakārtošanai

24. novembrī Daugavpils pilsētas domes sēdē skatīti un atbalstīti jautājumi par grozījumiem saistošajos noteikumos, kas paredz pašvaldības finansiāla atbalsta palielināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piegulošo teritoriju sakārtošanai.

Saskaņā ar grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”, pašvaldības līdzfinansējums brauktuves, ietvju, stāvlaukuma izbūvei vai atjaunošanai tiek piešķirts 70% apmērā no atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 50 eiro bez PVN uz 1 m2 būvdarbu veikšanai nepieciešamās teritorijas (iepriekš – ne vairāk kā 35 eiro). Atkritumu konteineru nojumes izbūvei, zālienu un apstādījumu atjaunošanai, soliņu un urnu uzstādīšanai turpmāk varēs saņemt līdzfinansējumu 70% apmērā no atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1,00 eiro bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas dzīvojamās platības (iepriekš – līdz 0,50 eiro). Savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas balkonu atjaunošanas darbiem paredzēts līdzfinansējums līdz 60% no atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1 000 eiro bez PVN vienam balkonam (iepriekš – ne vairāk kā 900 eiro).

Savukārt grozījumi Daugavpils domes 2017. gada 14. decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamās mājas gala sienu siltināšanas darbiem tiek piešķirts 30% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 35 eiro bez PVN par 1 m2 (iepriekš maksimālais līdzfinansējuma apmērs bija 10 000 eiro bez PVN).

Grozījumi pieņemti, ņemot vērā cenu straujo pieaugumu būvniecības pakalpojumiem.

  1. gada pašvaldības budžetā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piegulošo teritoriju tehniskā stāvokļa uzlabošanai paredzēts finansējums vairāk nekā 650 000 eiro apmērā.

Plašāku informāciju par iespēju piedalīties pašvaldības līdzfinansējuma programmās dzīvokļu īpašnieki var saņemt viņu mājas apsaimniekojošā organizācijā.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa