Šobrīd Daugavpilī

Noteikti pasākumi Daugavpilī ārkārtas situācijas laikā Domes ziņas

580
Noteikti pasākumi Daugavpilī ārkārtas situācijas laikā

13. martā Daugavpils Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš izdevis rīkojumu Par pasākumiem ārkārtas situācijas laikā, kas nosaka virkni pasākumu Daugavpilī.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām:

1. Iespēju robežās slēgt iestādes apmeklētājiem, nepieciešamības gadījumā rīkoties saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem.

 2. Iespēju robežās atcelt iedzīvotāju pieņemšanu un izvērtēt iespēju nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti, neatliekamu pakalpojumu sniegšanas gadījumā organizēt iedzīvotāju pieņemšanu, ierobežojot to kustību telpā (atsevišķās telpās, ievērojot drošības 2 m distanci, izvairoties no tieša kontakta u.c).

 3. Pārtraukt/atcelt visus publiskos pasākumus.

4. Izvietot (telpās, pie ieejas, uz stendiem, iestāžu mājas lapās u.tml.) Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātos informatīvos materiālus, drošības zīmes - līdztekus valsts valodai arī krievu valodā (īpaši ar norādēm par Covid - 19 simptomiem un atbildīgo institūciju kontaktinformāciju).

 

Rīkojums

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.